6 Ιουνίου 2012

Ομόρριζες λέξεις με... διαφορετική σημασία

Ανάγκη = υποχρέωση που επιβάλλεται από τις συνθήκες και απαιτεί δράση.
Αναγκαιότητα = ο,τι επιβάλλεται από την ανάγκη, δείχνει ιδιότητα/σχέση
Ανταγωνίζομαι = αγωνίζομαι για να επικρατήσω έναντι κάποιου άλλου. Συναγωνίζομαι = αγωνίζομαι από κοινού.
Απευθείας = από Κατευθείαν = προς
Εξαίρετος = λαμπρός, εκλεκτός Εξαιρετικός = ιδιαίτερος, που αποτελεί εξαίρεση
Αχρησία = η μη χρησιμοποίηση Αχρηστία = η ιδιότητα του άχρηστου
Γλωσσικός = αυτός που σχετίζεται με την γλώσσα Γλωσσολογικός = αυτός που αναφέρεται στην επιστήμη της γλωσσολογίας
Κυκλοφοριακός = κίνηση μεταφορικού μέσου Κυκλοφορικό = όρος της βιολογίας
Πείρα = συσσωρευμένες εμπειρίες Εμπειρία = βίωμα
Πλειονότητα = το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου Πλειοψηφία = το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου όταν υπάρχει ψηφοφορία
Πρόσκρουση = κινητού σε ακίνητο π.χ αυτοκίνητο σε τοίχο Σύγκρουση = κινητό σε κινητό π.χ δύο αυτοκίνητα
Ύπαιθρο = ανοιχτός χώρος, το αντίθετο του κλειστού χώρου Ύπαιθρος = η εξοχή, τα χωριά, το αντίθετο της πόλης
Ψυχικός = αυτός που σχετίζεται με την ψυχή Ψυχολογικός = αυτός που σχετίζεται με την επιστήμη της ψυχολογίας.
gianna.palaitsaki@gmail.com
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ
tsekouratoi.blogspot.gr
periergaa.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
Related Posts with Thumbnails