11 Φεβρουαρίου 2014

Ιράν:Εκτέλεσαν ποιητή γιατί μιλούσε για την ειρήνη!

{Peiratik0: ο συγκεκριμένος ήταν και δάσκαλος σε τοπικό λύκειο..  
Ενδεχομένως και κρίνοντας από τα σημεία, να βρισκόμαστε κοντά σε αυτά τα τελευταία εδάφια, που η Αποκάλυψη του Ιωάννη αναφέρει. Ίσως θα πρέπει να επ-αν-αθεω-ρήσουμε το τι σημαίνει ουσιαστική μετάνοια και πίστη και έπειτα επιστροφή της λατρείας μας προς τους Αληθινούς Κόσμους από τους οποίους ήλθε ο Ιησούς Χριστός για να πάρει πίσω τα πραγματικά 'Κομμάτια' του, τα οποία βρίσκονται σε ομηρία στο σύμπαν τούτο, από τον άρχοντα του (μιαρού) αυτού σύμπαντος : πείτε τον θεό/σατανά/πανάγαθο/εωσφόρο/διάβολο/δαίμονα/παντοκράτορα/έκπτωτο/καλό/κακό και όπως αλλιώς έχει ονομαστεί  -  αυτός ο ανθρωπομορφοποιημένος δημιουργός/φίδι - ανά τους αιώνες , κλέβοντας  Αληθινά Φωτεινές Οντότητες από τους Ασύλληπτους  Υπερχώρους  Του Αιώνιου Ανείπωτου Πατρός-Μητρός. Από Εκεί δηλαδή που και ο ίδιος (άρχοντας) είλκυε την καταγωγή του, πριν 'πλανευτεί', εγκλωβιστεί στην ίδια του την τρέλα, και αρχίσει να τρώει (εντός και εκτός εισαγωγικών) τα δημιουργήματα του καθώς και τις  'Άσπιλες Παροχές' που ζήτησε, έλαβε και έπειτα φυλάκισε για λογαριασμό του. Αυτός ο ίδιος που σταύρωσε τον Ιησού Χριστό αφού ρούφηξε εξ αυτού και της τελευταίας..
 ρανίδος πόνου του και αλλοίωσε τόσο την Ζωογόνο Διδασκαλία Του : που πλέον στην εποχή μας ότι έχει απομείνει έχει παντελώς ανατραπεί· αυτο-αποκάλεσε στη συνέχεια τον εαυτό του και πατέρα θεό του Κυρίου Ιησού Χριστού!   με αποτέλεσμα να έχει απομείνει μονάχα η εικόνα Του Κυρίου στους διάφορους ναούς και οι περισσότεροι εκ των κληρικών και όχι μόνο, να αγορεύουν στο 'ποίμνιο' -μεταξύ άλλων- για λόγους 'Αγάπης'  σε ένα καθεστώς εμπάθειας και διεκδίκησης, μην έχοντας ιδέα (και αυτοί και εμείς), τι πραγματικά εννοούσε Εκείνος εις τους λόγους του, και κυρίως εκφέροντας  την απαγορευμένη για τους τόπους/διαστάσεις μας Λέξη· έτσι  βυθιζόμενοι Όλοι μας σε μια επιβεβλημένη πλάνη, ντυθήκαμε τον δαίμονα/θάνατο -τον οποίο παρατηρούμε και έντονα πλέον στην εποχή αυτή, στα μάτια του κάθε συνανθρώπου μας -  αλλά όχι στα δικά μας. Και με αυτή την δολιότατη μέθοδο/νήμα του χρόνου / ελπίδας  από καταβολής του δόλιου/δημιουργού, πλέξαμε το κουκούλι μας με αποτέλεσμα αν δυνάμει, να χάσουμε το παν. Αν και εφόσον απέμεινε κανείς που σκίρτησε σε κάτι από τα παραπάνω (μη γνωρίζοντας σε τι και σε που) , ότι απορίες έχει ενδεχομένως να λύονται σε αυτό το σύνδεσμο .. και μακάριος εις αν 'λυθεί' και ο ίδιος.. 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦ. ΙΑ (11)

3. Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ημέρας, ενδεδυμένοι σάκκους.

4. Ούτοι είναι αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι, αι ιστάμεναι ενώπιον του Θεού.
5. Και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, εξέρχεται πυρ εκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών· και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθή.
6. Ούτοι έχουσιν εξουσίαν να κλείσωσι τον ουρανόν, διά να μη βρέχη βροχή εν ταις ημέραις της προφητείας αυτών, και έχουσιν εξουσίαν επί των υδάτων να μεταβάλλωσιν αυτά εις αίμα και να πατάξωσι την γην με πάσαν πληγήν, οσάκις εάν θελήσωσι.
7. Και όταν τελειώσωσι την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου θέλει κάμει πόλεμον με αυτούς και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς.
8. Και τα πτώματα αυτών θέλουσι κείσθαι επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης, ήτις καλείται πνευματικώς Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη.
9. Και οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμισυ, και δεν θέλουσιν αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσιν εις μνήματα.
10. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρή δι' αυτούς και ευφρανθή και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους, διότι ούτοι οι δύο προφήται εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης.
11. Και μετά τας τρεις ημέρας και ήμισυ εισήλθεν εις αυτούς πνεύμα ζωής εκ του Θεού, και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας έπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς.
12. Και ήκουσαν φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν προς αυτούς· Ανάβητε εδώ. Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν τη νεφέλη, και είδον αυτούς οι εχθροί αυτών.
13. Και κατ' εκείνην την ώραν έγεινε σεισμός μέγας, και έπεσε το δέκατον της πόλεως, και εθανατώθησαν εν τω σεισμώ ονόματα ανθρώπων χιλιάδες επτά, και οι λοιποί έγειναν έμφοβοι και έδωκαν δόξαν εις τον Θεόν του ουρανού.
14. Ουαί η δευτέρα απήλθεν ιδού, ουαί η τρίτη έρχεται ταχέως.


Kυρίως κείμενο

Σε ακόμη μια εκτέλεση προχώρησε το ιρανικό καθεστώς για να προστεθεί στις 40 περίπου από τις αρχές του έτους. Όπως έγινε γνωστό το νέο θύμα των εκτελέσεων στο Ιράν ήταν ο 32χρονος ποιητής και ενεργό στέλεχος  σε κινήματα ειρήνης  και ανθρωπίνων δικαιωμάτων (μια ενασχόληση που ισοδυναμεί με θάνατο στο Ιράν)  Χασέμ Σαμπανί.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο των μουλάδων του Ιράν ο Σαμπανί θεωρήθηκε «εχθρός του Θεού» και κρίθηκε ότι αποτελούσε «απειλή για την ασφάλεια της χώρας».
Ο Σαμπανί μαζί με έναν φίλο του που ονομαζόταν Χαντί Ρασεντί απαγχονίστηκαν σε άγνωστη φυλακή, προ ημερών.
Ο 32χρονος ποιητής είχε μπει στο στόχαστρο των τοπικών αρχών όταν «ομολόγησε» σε τηλεοπτική εκπομπή ότι ανήκε σε τρομοκρατική οργάνωση.
Παρόλα αυτά, αργότερα αποκάλυψε πως είχε πέσει θύμα βίας και απειλών για να προχωρήσει σε αυτή τη δήλωση.
Σε επιστολή του από τη φυλακή είχε γράψει: «Πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι εγώ και οι φίλοι μου δεν έχουμε εμπλοκή σε στρατιωτική δραστηριότητα. Αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να επιτύχω ειρηνικά όσα ήθελα, μέσω ειρηνικών και πολιτιστικών δράσεων προς όφελος των καταπιεσμένων συμπολιτών μου».
Μάλιστα, στην επιστολή του είχε πραγματοποιήσει έκκληση σε ανθρωπιστικές οργανώσεις ώστε να επιδιώξουν μία δίκαιη δίκη για τον ίδιο και το φίλο του, ωστόσο όποιες και αν ήταν οι προσπάθειες απέτυχαν.
Όλα αυτά την ώρα που ο νέος πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ροχανί (Hassan Rouhani) θέλει να παρουσιάζεται ως ο μετριοπαθής πολιτικός ο οποίος θα φέρει μια «ανάσα» δημοκρατίας στο Ιράν, αλλά και περιθώρια συνδιαλλαγής με τη Δύση.
Αν και ο Ροχανί δεν πρέπει να θεωρηθεί  ένας «φυσιολογικός» διάδοχος του Αχμαντινετζάντ, ο οποίος ήταν ένας κλασικός «Φρουρός της Επανάστασης», εντούτοις ο νέος ηγέτης του Ιράν έχει ήδη μιλήσει για το σεβασμό προς τον ισλαμικό ενδυματολογικό κώδικα, «…που θα πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία, τα λύκεια, τα πανεπιστήμια και τα τεμένη».
Αν πάμε πίσω στα χρόνια, θα βρούμε τον Ροχανί το 1978 στη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης, δίπλα στο πλευρό του Χομεϊνί. Μετά την ανατροπή του Σάχη, τον Φεβρουάριο του 1979, ανέλαβε κεντρικές θέσεις ευθύνης στο νέο σύστημα ισλαμικής εξουσίας των μουλάδων. Επέβλεψε μάλιστα και τον εξισλαμισμό των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Το 1999, κατά τη διάρκεια φοιτητικών διαδηλώσεων, ο Ροχανί είχε υιοθετήσει την πλέον σκληρή στάση υποστηρίζοντας ότι «…οι συλληφθέντες για καταστροφή της κρατικής περιουσίας πρέπει να αντιμετωπίσουν την θανατική ποινή».
Αυτό που πολλοί τείνουν να αντιληφθούν είναι πως ο Ραχανί εμφανίζει δύο πρόσωπα: Ένα στο εσωτερικό της χώρας όπου η συμπεριφορά του είναι αυττή του συντηρητικού κληρικού και ένα προς το εξωτερικό όπου προσπαθεί να «γορητεύσει» τα διεθνή ΜΜΕ παρουσιαζόμενος ως ένας μετριοπαθής και πάνω από όλα πραγματιστής πολιτικός.
Για παράδειγμα επί ημερών του καταγγέλλεται πως οι Χριστιανοί του Ιράν διώκονται γιατί στη τελετή της Θείας κοινωνίας χρησιμοποιούν κρασί, οι ομοφυλόφιλοι διώκονται και μάλιστα κατατάσσονται στη λατρεία του διαβόλου, διώξεις αναφέρονται επίσης εναντίον των ακολούθων  της Πίστης Μπαχάι (μια θρησκεία που δημιουργήθηκε το 19ο αιώνα  από τον Πέρση ευγενή, γνωστό σήμερα ως Μπαχάολλα) ενώ οι εκτελέσεις έχουν σημειώσει μικρή, αλλά αύξηση.
Τον Οκτώβριο του 2013 (ο Ροχανί ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 3 Αυγούστου του 2013) τέσσερις Χριστιανοί καταδικάστηκαν σε 80 ραβδισμούς όταν πιάστηκαν να πίνουν Θεία κοινωνία που περιείχε κρασί, κατά τη διάρκεια θρησκευτικής τελετής, ενώ αλλά ύστερα προστέθηκε και η κατηγορία της κατοχής δορυφορικής κεραίας. 
Μάλιστα αν και οι ΗΠΑ έχουν ακολουθήσει μια πολιτική προσέγγισης εντούτοις δεν παύουν να κατακρίνουν και τη σημερινή ιρανική ηγεσία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Η Bernadette Meehan εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ είχε δηλώσει πριν από μερικούς μήνες:
«Τα μέλη των θρησκευτικών μειονοτήτων συχνά υπόκειται σε κακοποιήσεις, φυλακίσεις χωρίς κατηγορία ακόμη και θάνατο. Καλούμε για άλλη μια φορά την ιρανική κυβέρνηση να προσχωρήσει σε απελευθέρωση των όλων των κρατουμένων συνείδησης που βρίσκονται στις φυλακές εξαιτίας των θρησκευτικών τους αντιλήψεων».
Τελικά όχι μόνο δεν απελευθερώνονται αλλά αντίθετα εκτελούνται.


Πηγή





Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
Related Posts with Thumbnails