8 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ Μέρος 1ο

Κάρμα είναι για την Παιδεία μας.
Ένα από τα πιο δύσκολα θέματα για να ασχοληθούμε, θεωρώ, είναι το κάρμα. Μακρόχρονοι αναγνώστες θα γνώριζαν ότι θα δίσταζα να εξετάσεω το κάρμα, επειδή φαίνεται αδύνατο από μία τρίτο-διαστασιακή προοπτική να γνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Ωστόσο, το Κάρμα και η Ανάληψη είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί και γι 'αυτό θα κάνουμε μια σειρά άρθρων εδώ. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν το κάρμα είναι τιμωρία για τις "αμαρτίες".

 Παίρνουμε ότι μας αξίζει. Παίρνουμε ότι έρχεται σε μας, και ούτω καθεξής. Συχνά λέμε «εγώ θα σε φτιάξω» ή «θα σου δείξω ένα μάθημα» και έχουμε στο μυαλό μας απλά εκδίκηση. Παρατηρώντας το από την άποψη αυτή, το κάρμα γίνεται η εκδίκηση του Θεού στον άνθρωπο... Αντιλαμβάνομαι ότι το κάρμα είναι μια μέθοδος διδασκαλίας.
Τι διδάσκει;
Λοιπόν, είναι η συμπεριφορά που όλο και περισσότερο σχεδόν πλησιάζει το Θείο. Εκτός αυτού, ο σκοπός της ζωής, απ' όσο ξέρω, είναι να γνωρίσουμε την αληθινή φύση ή ουσία μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, σαν Θεό - ή, αν αυτό σας προσβάλλει, ως παιδί του Θεού ή μια σπίθα του Θεού. Κατά την άποψή μου, αυτός ο σκοπός μας έχει δοθεί από τον Δημιουργό, έτσι ώστε ο σκοπός να είναι η δημιουργία της ίδιας της ζωής - ότι ο Θεός θα πρέπει να συναντηθεί με τον Θεό σε μια στιγμή φώτισης - μπορεί να επιτευχθεί.

 Είμαστε επιφορτισμένοι με την αποκάλυψη της αληθινής ταυτότητά μας έτσι ώστε ο Θεός να μπορεί να συναντηθεί με τον Θεό σε μια στιγμή του Διαφωτισμού - της φώτιση μας. Κάρμα είναι ένα από τα κυριότερα μέσα για να μας διδάξει πώς είναι να είσαι Θεός. Για να είσαι Θεός, πρέπει να γνωρίσες το Θεό, λένε πολλοί σοφοί. Όταν έχουμε βλάψει κάποιον άλλο, το κάρμα βλέπει ότι αντιμετωπιζόμαστε με τον ίδιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορούμε να αισθανθούμε πως είναι αυτή η κατάσταση. Εμάς συνήθως δεν μας αρέσει αυτό και έτσι θα σταματήσουμε την επιβλαβή συμπεριφορά. Όταν αντιμετωπίζουμε τους άλλους ευσπλαχνικά, ο νόμος φροντίζει ώστε η ίδια μεταχείριση να επεκτείνεται και σε εμάς. Και στις δύο περιπτώσεις, το κάρμα μας διδάσκει. Αν είμαι σωστός, τότε μπορούμε να φανταστούμε ότι ο λόγος για τον οποίο λένε ότι αρκετό κάρμα σταματά όταν ανεβαίνουμε στην πέμπτη διάσταση είναι γιατί η ανάληψη θα μας διαφωτίσει και θα μας εκπαιδεύσει σε τέτοιο βαθμό που πολλά μαθήματα που δεν έχουμε λάβει θα τα λάβουμε πλέον. Επιπλέον, μας έχουν πεί επίσης ότι το υπόλοιπο κάρμα θα συγχωρεθεί από τον νόμο της Χάριτος.

 Όταν μια μάζα Αναλήψεως συμβαίνει, το κάρμα που μπορεί να έχει απομείνει δεν μας συνοδεύει. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή, όπως ήταν. Αλλά το βλέπουμε από μια άλλη σκοπιά, μαθαίνουμε τα μαθήματα μας από την ίδια τη ανάληψη και έτσι το μάθημα «πρόγραμμα σπουδών» μας είναι, να το πω έτσι, ικανοποιητικό. Ας ακούσουμε τους Γαλαξιακούς, Ουράνιους και Αναληφθέντες Διδασκάλους να συζητούν το θέμα για να δούμε αν το έχουμε κατανοήσει μέχρι στιγμής. Το Κάρμα είναι για την Παιδεία μας, δεν είναι η τιμωρία μας Ο Δημιουργός μας έδωσε ελεύθερη βούληση και ως ανώτερα όντα ασχολούμαστε με τιμή για το γεγονός αυτό, όπως εξηγεί SaLuSa: "Η Ελεύθερη βούληση σας είναι υψίστης σημασίας σε κάθε απόφαση που κάνετε, και είναι πλήρως σεβαστή. Δεν θα υπήρχε λόγος στη χορήγηση της ελεύθερης βούλησης αν οι άλλοι παρέμβαιναν σε αυτή για να την αλλάξουν. "Παρ 'όλα αυτά η ζωή υπόκειται στους νόμους του Σύμπαντος, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να τεθεί σε περιορισμό ή αλλαγή. Θα πρέπει να φέρετε την ευθύνη για τις ενέργειές σας όπου παρεμβαίνετε μέσω της κυριαρχίας των άλλων. Αυτός είναι ο καρμικός νόμος και είναι απολύτως δίκαιος και εύλογος.

"(1) Ο νόμος του κάρμα συχνά αποκαλείται νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος, διότι οτιδήποτε θέτουμε έξω, επανέρχετε πίσω σε μας και πάλι, όπως εξηγεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. "Ότι ενέργεια σχεδιάζετε και στέλνετε, πληρεί τις προϋποθέσεις και κατευθύνεται έξω στο Σύμπαν γίνεται αποκλειστικά δική σας ευθύνη και σίγουρα θα σας επιστραφεί κάποια μέρα, είτε σε μια θετική ή αρνητική μορφή. Αυτός είναι ο καρμικός νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος.

 "(2) Το κάρμα είναι πολύτιμο, λέει ο Ker-oν από την Αφροδίτη, γιατί "τοποθετεί τους ανθρώπους σε καταστάσεις για [εμπειρία] που θα προωθήσουν την κατανόησή τους και την άνοδο τους."

 (3) Ο SaLuSa λέει ότι «κάθε εμπειρία θεωρείται ως αυτή που φέρνει ένα μάθημα για σας."(4)

Στο σχέδιο των πραγμάτων," κάθε εμπειρία προσθέτει στη συνολική συνείδηση σας, η οποία συσσωρεύεται μέσω όλων των ζωών σας. "

(5) Δεν τιμωρούμαστε για τις"αμαρτίες", μας λέει ο SaLuSa, αλλά ζήτησαμε να υποστούμε τις ίδιες καταστάσεις που έχουμε φέρει σε άλλους για την εκπαιδευτική αξία τους. "Ενώ δεν τιμωρείστε για τις « αμαρτίες» σας κάνετε επανορθώσεις, έτσι ώστε να κατανοήσετε πλήρως την επίδραση τους σε άλλες ψυχές. Αυτό μπορεί να είναι πολύ βαθύ και βασανιστικό για την καρδιά, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να μάθετε τα μαθήματά σας. "

(6) Και προσθέτει ότι «κάθε βλάβη που προκαλείται σε τρίτους πρέπει να γίνει κατανοητό πως πρέπει να επιστραφεί με κάποιο τρόπο, και αυτό ονομάζεται Κάρμα. Δεν είναι τιμωρία, αλλά αυτοπραγμάτωση του τι σημαίνει να είσαι υπεύθυνος για τις πράξεις, τις σκέψεις και τα έργα σου. "

(7) Μας λέει ότι «το κάρμα μπορεί να θεωρηθεί ως αρνητικό ή θετικό." (8) Μας διδάσκει πώς να είμαστε πιο θεϊκοί και ως εκ τούτου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια μεγάλη ευλογία. Ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αρνητική τιμωρία. Παρατηρεί: "Υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη ότι μερικές φορές είναι μια μορφή τιμωρίας, και ότι απέχει πολύ από την αλήθεια. Μπορείτε να επιλέξετε να έχετε ορισμένες εμπειρίες που σας δίνουν τη δυνατότητα να ξεπεράσει τις αδυναμίες σας .... Μπορούμε όλοι να μάθουμε ο ένας από τον άλλο, και όχι περισσότερο από ότι αυτοί των σκοτεινών δυνάμεων. "

(9) Μπορεί να μας ζητηθεί να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις πολύ άθλιες για το μάθημά μας, εξηγεί ο SaLuSa. «Η ζωή μπορεί να είναι απολύτως άθλια, και να στερείται τις ωραιοποιήσεις που έχουν οι περισσότεροι άλλοι άνθρωποι, αλλά έχουμε κατά νου ότι αυτό είναι μέρος της εμπειρίας σας που έχετε αναλάβει. Σε διαφορετικές χρονικές στιγμές έχετε ζήσει στην πολυτέλεια και είχατε ασκήσει εξουσία, αλλά ήταν για την ισορροπία των άλλων ζωών που είχατε σαν εμπειρία δοκιμάσει σε όλα τα διαφορετικά επίπεδα. "

(10) Την κακομεταχείριση μας από τον ένα στον άλλο ο Matthew την αποκαλεί «το καρμικό πινγκ-πονγκ της απανθρωπιάς του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του."

 (11) Συνεχίζει πέρα από τις ηλικίες, και πολύ λίγοι άνθρωποι στην πραγματικότητα γνωρίζουν το κάρμα και την εκμάθηση των μαθημάτων που μεταφέρουν. Τα καρμικά μαθήματα που δεν έχουν μάθει σε μια ζωή επαναλαμβάνονται σε άλλη μέχρι να μάθουμε τα μαθήματα μας λέει ο Matthew. Το Κάρμα δεν είναι κατ 'ανάγκη διαφορετικά για κάθε ζωή. Σε επίπεδο εξέλιξης, όπου υπάρχει το κάρμα, τις περισσότερες φορές μετενσαρκώνονται ξανά προσπαθώντας να ολοκληρώσουν με επιτυχία το ίδιο μάθημα σε άλλες ζωές, γιατί οι προσωπικότητες της ψυχής επέλεξαν να το κάνουν αλλά είχαν αποτύχει. "

(12) SaLuSa προσδιορίζει το ίδιο σημείο: "Το Κάρμα επαναλαμβάνεται συχνά επειδή τα μαθήματα δεν μαθαίνονται, και θα συνεχίσετε να το αντιμετωπίζετε μέχρι να μάθετε"

(13) Υπό το πρίσμα αυτής της κατάστασης, μας συμβουλεύει «σιγουρευτείτε ότι δεν θα επαναλάβετε το ίδια λάθη πάλι, καθώς μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα δοκιμαστείτε ξανά."

(14) Δεν έχω δει πολύ συχνά να συζητείται το κάρμα ως οδοδείχτης που μας κρατά στο δρόμο που οδηγεί πίσω στο Θεό, αλλά και ο SaLuSa το αναφέρει εδώ: "Το κάρμα που προκύπτει κάθε φορά από κάθε ζωή είναι διττό, πρώτον, σας κρατά στο δρόμο πίσω στο Φως , δεύτερον εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι μπορείτε να μάθετε από τα λάθη σας. "

(15) Εμείς συνήθως πιστεύουμε ότι το κάρμα αποφασίζει μόνο την εξελικτική πορεία του ατόμου, αλλά ο Matthew λέει στη μητέρα του ότι καθορίζει την πορεία των πλανητών πάρα πολύ. Suzy Ward: Είναι το κάρμα η βάση για την εξέλιξη των πλανητών; Matthew: Ναι, είναι, αλλά σε μια κλίμακα που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε.

(16) Για να είμαστε σίγουροι, ο πλανήτης έχει ολοκληρώσει το κάρμα του, αλλά οι κάτοικοί του όχι ακόμα, λέει ο Matthew . «Η Γη έχει συμπληρώσει το κάρμα της τρίτης πυκνότητας, το οποίο επιτρέπει την Αναλήψη της, και ενώ κάθε ψυχή στον πλανήτη επέλεξε να κάνει το ίδιο, πολλοί είναι αυτοί που υστερούν λόγω του φόβου και διαφόρων εκφράσεών του, όπως η απληστία, η τυραννία, η κτηνωδία, η δυσαρέσκεια, η επιφύλαξη, η απάθεια, ο εγωισμός-όλοι οι τριτοδιαστασιακοί χαρακτήρες. "Είναι ένθερμη προσευχή μας, αυτές οι ψυχές θα ανταποκριθούν στό συνεχώς αυξανόμενο ακτινοβόλο φώς από μακριά, το οποίο μπορείτε να αναδημιουργήσετε στον πλανήτη."

 (17) Πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουν τίποτα για το κάρμα. Πολλοί έχουν ακούσει για αυτό, αλλά δώστε λίγη βαρύτητα ή σκέψη. Πολλοί καταλαβαίνουν το κάρμα, αλλά ανακριβώς. Πολύ λίγοι πράγματι κατανοούν πώς λειτουργεί πραγματικά το κάρμα και λιγότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για καλή χρήση. Ο νόμος του κάρμα μας βοηθά να επιστρέψουμε στο Θεό γνωρίζοντας την αληθινή φύση μας, φέρνοντας τις ίδιες δράσεις για μας, για την απονομή δικαιοσύνης απέναντι στους στους άλλους. Αυτό δεν αντικατοπτρίζει την έλλειψη του Θεού της φροντίδας, αλλά ούτε τη δική μας έλλειψη κατανόησης. Καθώς θα βρείτε στο επόμενο άρθρο, όλα αυτά που πρόκειται να αλλάξουν για όσους από εμάς έχουν επιλέξει την Αναλήψη εξομοιούμενοι αρκετά στο φως για να ανέβουμε. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ... ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1) SaLuSa, June 15, 2009, at http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm (2) Archangel Michael, “Passport to Ascension,” May 2009, through Ronna Herman, at http://www.ronnastar.com/latest.html . (3) Ker-On, July 6, 2009, at http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm (4) SaLuSa, March 7, 2012. (5) SaLuSa, Apr. 16, 2010. (6) SaLuSa, Oct. 28, 2011. (7) SaLuSa, Sep. 16, 2009. (8) SaLuSa, Feb. 4, 2011. (9) Loc. cit. (10) SaLuSa, Feb. 17, 2012. (11) Matthew’s Message, May 7, 2004, at http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm (12) Matthew’s Message, Aug. 11, 2011. (13) SaLuSa, May 26, 2010. (14) SaLuSa, March 7, 2012. (15) SaLuSa, Apr. 4, 2011. (16) Matthew’s Message, May 7, 2004. (17) Matthew’s Message, May 23, 2006. ΠΗΓΗ...http://the2012scenario.com/2012/08/karma-and-ascension-part-1-karma-is-for-our-education/ ΚΕΙΜΕΝΟ...Steve Beckow ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ... Elizabeth De (Danae Pleiades) πηγη 


http://www.katohika.gr/2012/09/1_8.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
Related Posts with Thumbnails